Avgifter

Investerare

Varje månad tar vi ut en serviceavgift som dras ur räntebetalningarna du får från lånen du investerat i. Det gör vi för att sköta all administration som rör dina lån vilket betyder allt från kreditbedömningar till administration av betalningsflöden, påminnelser till låntagarna samt en aktiv kundservice som finns på plats och kan svara på frågor från både investerare och låntagare. Den löpande serviceavgiften är 1,8 %.

Exempel: Om låntagaren betalar 10 % i ränta, får du 8,2 % i nettoränta (10 % i låntagarränta -1,8 % serviceavgift = 8,2 % nettoränta). Notera att serviceavgiften är prestationsbaserad vilket betyder att avgift endast tas ut när du får ränta betald.

Om du väljer att sälja lånen i förtid på vår andrahandsmarknad så tillkommer en serviceavgift på 2 % på det belopp du önskar sälja. Om du inte säljer lånen utan tar ut räntor och amorteringar i den takt de betalas in tillkommer inga andra avgifter.

Exempel: Om låntagaren betalar 10 % i ränta, får du 8,2 % i nettoränta (10 % i låntagarränta -1,8 % serviceavgift = 8,2 % nettoränta). Notera att serviceavgiften är prestationsbaserad vilket betyder att avgift endast tas ut när du får ränta betald.

Låntagare

Din ränta hos oss sätts individuellt och är baserad på en uppskattning av din personliga återbetalningsförmåga då det är du som person som är säkerheten i lånet, istället för en tillgång som t.ex. en bostad vid ett bostadslån. För närvarande kan vi erbjuda ett räntespann mellan 3,25 % –18,99 %. Lånet är ett s.k. annuitetslån vilket betyder att det är ett fast belopp för ränta och amortering som du betalar varje månad via autogiro. I den månatliga kostnaden ingår även vår förmedlingsavgift som beräknas på den effektiva räntan.

Exempel: Ett lån på 100 000 kr till 4,45 % nominell ränta och avbetalning på 60 månader kostar 1 892 kr/månad (effektiv ränta 5,76%). Totalt kostar hela lånet 114 918 kr. Totalkostnaden och den effektiva räntan inkluderar förmedlingsavgiften. Förmedlingsavgiften tas ut vid lånets startdag och inkluderas i det totala lånebeloppet. Förmedlingsavgiften i detta räkneexempel motsvarar 0,53 procentenheter av den effektiva räntan och utgörs av ett belopp om 23 kr per månad. Månadskostnaden blir i detta exempel alltså totalt 1 892 kr.