Avkastning & Risk

Historisk avkastning

Vi har jämfört utvecklingen på en genomsnittlig investering i svenska privatlån via Broccs plattform (efter avgifter och kreditförluster) med ett par andra vanligt förekommande räntealternativ på den svenska marknaden.

Oavsett om man jämför lågriskalternativ så som svenska statsobligationer eller andra alternativ med högre avkastning (och risk) så som high yield företagsobligationer eller nordiska hedgefonder så är det tydligt att en investering i svenska privatlånekrediter hos oss har gett en både högre och stabilare avkastning.

Givet detta är det inte underligt att allt fler investerare får upp ögonen för något som de svenska bankerna vetat under lång tid, nämligen att en investering i svenska kreditvärdiga privatpersoner ger en god och stabil avkastning till låg risk.

Utveckling av 100 000 kr från investeringsdatum

Svenska privatlån säkrast i Europa

Sveriges unika förutsättningar att säkerställa låntagares betalningsförmåga gör att svenska privatlån är säkrast i Europa. Dessa förutsättningar tillsammans med att vi alltid utför en gedigen kreditbedömning bidrar till den låga risken på din investering. 

Andel icke-presterande lån i EU

Statistik från European Banking Authority, 30 sept 2017.

Hög avkastning till låg risk

Genom att investera i privatlån via Brocc kan du få en högre avkastning än på traditionella sparkonton hos banken. Samtidigt behöver du inte oroa dig över börsens svängningar för att få möjlighet till en bra avkastning. Att själv investera via aktier och fonder kan även vara tidskrävande och låter du någon annan sköta det blir det istället ofta kostsamt. Med investeringar i privatlån hos oss kan du få en förutsägbar och stabil avkastning till en låg risk.
Bilden visar Brocc’s privatlånekrediter samt uppskattade genomsnittliga risknivåer för fonder. Beräkning av riskindikatorn är gjord enligt det standardiserade riskmåttet Synthetic Risk Reward Indicator SRRI framtaget av European Securities and Markets Authority ESMA.

Vad händer vid en lågkonjunktur?

God marginal (ränta minus kreditförluster) gav positiv avkastning även under senaste lågkonjunkturen 2008.

Jämförelse: OMX 30 gick under samma period ned -51 %.

Genomsnittliga viktade kreditförluster för Nordax Bank, Collector Bank, Resurs Bank, Svea Ekonomi, SevenDay, Marginalen Bank, Forex Bank, och Ikano Bank. Viktad genomsnittlig utlåningsränta var under samma period 9,82%. Information hämtat från respektive banks årsredovisning.

Riskspridning av din investering

Vi fördelar alltid ditt kapital på flera olika lån. Redan vid en insättning på 10 000 kronor fördelas ditt kapital jämnt på minst 40 olika lån och vid en insättning på 1 000 000 kronor fördelas kapitalet på minst 100 olika lån. Du har alltså många olika låntagare i din porfölj vilket gör att effekten, om en enskild låntagare av någon anledning inte skulle fullfölja sin återbetalningsplan, för dig blir liten sett till hela din investering. 

Riskspridning

Riskklasser

Vi bygger vår verksamhet på transparens och öppenhet. Nedan finner du målavkastning samt risk i de olika riskklasserna.

En låntagare som ansöker om ett lån tilldelas en kreditklass utifrån vår bedömning av låntagarens kreditrisk. Kreditklass A har lägst risk och ränta och kreditklass F har högst risk och ränta. Vi analyserar noggrant alla låneansökningar samt godkänner och beviljar endast dem med tillräckligt god återbetalningsförmåga.

 

* Genomsnittlig ränta baserad de räntespann inom varje kreditklass. Räntor från 3,25%-18,99%. ** Baseras på egen insamlad data med historiska kreditförluster från 2016 fram tills juni 2018. *** Målavkastning exklusive Brocc’s serviceavgift.

Deklaration

För att underlätta för dig som investerare rapporterar vi årligen din ränteintäkt till Skatteverket samt den kapitalskatt som du kommer behöver betala. Allt detta kommer finnas förtryckt på din deklaration. Vi gör alltså inget avdrag för skatten månadsvis, istället rapporterar vi till Skatteverket hur mycket skatt som ska betalas vid deklarationstillfället. Fördelen med att vi inte drar skatten direkt är att hela ditt kapital + skatten kan fortsätta arbeta och generera mer avkastning under tiden.

Investerar du via ditt aktiebolag finns informationen i månadsrapporterna på ”Mina Sidor”.

Börja investera

Öppna konto på 2 min med BankID
Enkelt och kostar ingenting
Just nu extra snabb utlåning