Bindningstid

Månatligt kassaflöde eller ränta-på-ränta

Varje månad kan du som investerare flexibelt välja om du vill återinvestera eller ta ut din avkastning varje månad. Det vanligaste är att investerare hos Brocc väljer en återinvesterande profil som innebär att både amortering och ränta från dina låntagare återinvesteras i nya lån, vilket ger ränta-på-ränta och således högre avkastning.

På ”Mina sidor” kan du enkelt variera mellan de tre alternativen när som helst för skräddarsy din investeringsprofil.
RänteutbetalandeRänta betalas ut till ditt konto varje månad medan din ursprungliga investering är densamma och fortsätter generera avkastning.
Helt utbetalandeRänta och amortering betalas ut till ditt konto varje månad. Detta alternativ gör att ditt insatta kapital betalas ut och blir mindre och således din framtida avkastning.
ÅterinvesterandeBåde ränta och amortering återinvesteras in i nya lån för att generera ränta-på-ränta och således generera en högre avkastning.

Så länge binder du dina pengar

Dina pengar investeras i lån som har olika löptider. Ett låns löptid är den tid lånet ska återbetalas på enligt låneavtalet. Brocc erbjuder löptider på lån från 6 månader till 10 år vilket är standard på marknaden för privatlån. Vilken återbetalningstid låntagaren väljer kan till exempel bero på vad lånet ska användas till, ett lån med syfte att investera i bostaden har ofta en längre återbetalningstid än ett lån för att köpa bil.

Lånets löptid berättar dock inte när du som investerare får tillbaka dina pengar. Lånen är annuitetslån vilket innebär att låntagaren betalar både ränta och amortering varje månad. Utöver detta så betalas de flesta lån tillbaka i förtid.

Den genomsnittliga löptiden på lånen som förmedlats av Brocc är 8 år, men redan efter 2,5 år har investerarna i genomsnitt fått tillbaka hela summan som  lånats ut.

Verklig återbetalningstid

Diagrammet visar att investerarna fått tillbaka 100 % av beloppet de lånat ut efter 2,5 år.

Annuitetslån

Alla lån som förmedlas av oss är annuitetslån. Annuitetslån innebär att låntagaren betalar en fast summa varje månad under hela löptiden, men räntan och amorteringens andel av beloppet förändras över tid. Till en början har räntan en relativt större del av månadsbetalningen. Vartefter lånet betalas tillbaka och kapitalskulden minskar, minskar också räntans andel och amorteringsdelen växer.

Backup-tjänster

Du äger dina egna låneandelar och när de inte är utlånade är de separerade på ett klientmedelskonto hos Handelsbanken. Det betyder att om Brocc inte skulle kunna driva sin verksamhet vidare så är ditt ägande i lånen säkert. För att du ska känna dig trygg i att administrationen av din investering fortgår oavsett vad som händer med Brocc har vi ett backup-avtal med kredithanteringsföretaget Lowell (tidigare Lindorff).

Andrahands­marknad

Du lånar ut pengar med en viss löptid och i gengäld får du varje månad en ränta och en delåterbetalning på ditt utlånade belopp. Andrahandsmarknaden gör att du inte behöver känna dig bunden till en flerårig investering, utan själv kan bestämma när du vill avbryta hela eller delar av ditt sparande.

Om du vill få tillgång till ett större belopp kan du välja att sälja din låneportfölj till andra investerare via vår förmedlingstjänst för en kostnad på 2 %. Du gör en överlåtelse enkelt via Mina Sidor där du själv väljer vilken del av portföljen av du vill sälja och skickar därefter en säljorder. När vi matchat köpare får du ett prisförslag och efter att du accepterat detta flyttas portföljen till de nya investerarna.

Ofta går försäljningen på ett par dagar men man bör ha ett par månaders framförhållning då det inte finns några garantier kring hur snabbt en försäljning kan ske. Just nu finns det en stor efterfrågan på begagnade portföljer men efterfrågan kommer variera över tid.

Börja investera

Öppna konto på 2 min med BankID
Enkelt och kostar ingenting
Just nu extra snabb utlåning