Lån och låntagare

Vilka lånar du ut till?

Vi beviljar privatlån till kreditvärdiga låntagare från hela Sverige. Majoriteten av låntagarna söker sig till oss för att kunna samla sina befintliga krediter till ett och samma lån och sänka sina räntekostnader. I övrigt används lånen till olika investeringar i människors liv t.ex. köp av bil, fritidshus, båt eller renoveringar. Genomsnittet, för alla riskklasser, är följande;

De är i genomsnitt 43 år
De tjänar i genomsnitt 30 000 kr/månad
De har i genomsnitt varit fast anställda hos samma arbetsgivare i 6 år
De lånar i genomsnitt 142 000 kr
De har inga betalningsanmärkningar

En säker och trygg kreditbedömning

Vi utför alltid en ansvarsfull kreditbedömning och beviljar endast krediter till dem som har goda marginaler och förutsättningar att hantera sina lån. Syftet är ej att expandera kreditgivning till nya grupper utan att ge bättre villkor till dem som redan har lån.

Några av kraven som måste uppfyllas i ansökan är bl.a;

Inga betalningsanmärkningar
Fast inkomst under längre tid
Levnadsomkostnadskalkyl med god marginal

Kreditbedömning i 3 steg

LåneansökanLåneansökningar kommer in via vår egen hemsida eller jämförelsesidor för lån på nätet där svenska privatpersoner kan jämföra räntorna på lån.
GranskningLåneansökningar granskas, risk-klassas och tilldelas en ränta med hjälp av UC (Upplysningscentralen) och manuell granskning av erfarna handläggare.
Accept av låneansökanCa 30 % av låneansökningarna godkänns. Innan lånet betalas ut gör vi en ytterligare kontroll med Kronofogdemyndigheten för att säkerställa att inga ärenden inkommit under handläggningsprocessen.

Påminnelsehantering

Faktura skickas till kund
Påminnelse via samtal & sms
Inkasso tar över ärendet
Efter 120 dagar tar Kronofogden över ärendet
Betalningsföreläggande
Brocc tjänar inte pengar på dröjsmålsavgifter. Vi försöker hjälpa våra lånekunder att betala i tid genom påminnelser och sms & samtal så fort vi ser att betalningen uteblivit. Det gör att påminnelsegraden väsentligt skiljer sig åt jämfört med många andra låneinstitut då vi agerar snabbt.
Normal påminnelsegrad: 10-15 %
Brocc’s påminnelsegrad: 5-10 %

Inkasso

Då vi värnar om att inbetalningar från låntagare ska ske så fort som möjligt efter förfallodatum har vi ett nära samarbete med inkassobolaget Lindorff. Efter 12 dagar skickar Lowell (tidigare Lindorff) ut en ny faktura till låntagaren. Anledningen till den ovanligt korta perioden innan ärendet når inkasso är för att vi så fort som möjligt vill att låntagaren återupptar betalningsplanen. Den korta tiden påverkar antalet lån som hamnar hos inkasso, men det gör också att fler låntagare återupptar betalningsplanen utan att det påverkar nästkommande faktura.

Kronofogden

Efter ca 90 dagar tar Kronofogden över indrivningen av betalningen. För att driva in betalningen kan Kronofogden bl.a. utfärda utmätning av egendom eller lön vilket gör att betalningarna kan återupptas efter obestämd tid. Låntagare får i detta skede en betalningsanmärkning.

Börja investera

Öppna konto på 2 min med BankID
Enkelt och kostar ingenting
Just nu extra snabb utlåning