Lån & Låntagare

Vilka lånar du ut till?

Vi beviljar privatlån till kreditvärdiga låntagare från hela Sverige. Majoriteten av låntagarna söker sig till oss för att kunna samla sina befintliga krediter till ett och samma lån och sänka sina räntekostnader. I övrigt används lånen till olika investeringar i människors liv t.ex. renoveringar, köp av bil eller båt. Låntagarna är vanligen löntagare mellan 30–50 år med en snittålder på 43 år. De har fasta inkomster och tjänar i snitt ca 30 000 kr/månad. Ca 35 % äger sin egen bostad. De har inga kreditanmärkningar och lånen betalar de tillbaka på 4-5 år.

Så länge binder du upp din investering

Dina pengar investeras i lån som har olika löptider. Ett låns löptid är den tid lånet ska återbetalas på enligt låneavtalet. Brocc erbjuder löptider på lån från 3 till 10 år men de flesta låntagarna väljer dock en kortare avbetalningstid än tio år.

Merparten av låntagarna betalar tillbaka lånen snabbare än den löptid som avtalats. Därmed kan du som investerare förvänta dig att ett lån återbetalas när lite mer än hälften av den ordinarie löptiden har gått. Anledningen till att lånen ofta återbetalas i förtid är tex att kvarvarande skuld inte är så stor, att man löser lånet i samband med omläggning av ett annat lån, ofta bolån, eller att man till exempel sålt fordonet man lånat till att köpa ifrån början.

För dig som investerare innebär lån med längre löptider i regel högre räntor.

– Den maximala löptiden på lån hos Brocc är 10 år
– Den genomsnittliga löptiden hos Brocc är 7 år
– Den förväntade löptiden hos Brocc är 4,4 år

Duration

Alla lån som förmedlas av oss är annuitetslån. Låntagaren betalar alltså samma summa varje månad under hela löptiden, men räntan och amorteringens andel av beloppet förändras över tid. Till en början har räntan en relativt större del av månadsbetalningen. Vartefter lånet betalas tillbaka och kapitalskulden minskar, minskar också räntans andel och amorteringsdelen växer. Efter en viss tid passeras den punkt då hälften av all ränta som kommer att betalas på lånet totalt redan har betalats. Den punkten kallas duration, eller genomsnittlig räntebindningstid. Har du till exempel investerat i ett lån på 100 000 på 9 år till 6,5 procents ränta, och fått tillbaka 1 200 kronor varje månad, så kommer ha fått tillbaka hälften av den totala räntan och amorteringen efter knappt tre år.

Durationen på lån hos oss är i genomsnitt 2,4 år.