Kreditbedömning hos Brocc

Vad krävs för att du ska få låna via oss?

När du ansöker om lån via oss gör vi en kreditbedömning där vi i första steget tar en kreditupplysning hos Upplysningscentralen, UC. Den visar om du har några betalningsanmärkningar, är folkbokförd i Sverige och om de uppgifter du uppgett om inkomster och skulder stämmer med offentliga register. Därefter sätts även ett kreditbetyg, ett Risk score, som anger den statistiska sannolikheten för dig att betala tillbaka dina skulder.

Kredithandläggare på Brocc gör sedan en helhetsbedömning där vi tar hänsyn till kreditupplysningen, Risk score och likviditetsbedömningen jämförs med önskad lånesumma och löptid.

För att bli beviljad lån hos Brocc krävs följande kriterier

  • Inga betalningsanmärkningar.
  • Fast inkomst av tjänst, pension eller från näringsverksamhet i Sverige.
  • Taxerad inkomst på minst 150 000 kronor per år.
  • Skriven i Sverige i minst tre år.
  • Ej skriven på boxadress.
  • Godkänd vid kreditprövning.
  • Lånets storlek understiger din senaste årsinkomst, så som den anges i kreditupplysningen.
  • Avvikelsen mellan den årsinkomst du uppgett och din taxerade årsinkomst enligt UC får som mest vara 15 procent. Vet du att skillnaden är större än 15 procent måste du komplettera din låneansökan med lönespecifikationer för de två senaste månaderna eller ett anställningsintyg undertecknat av arbetsgivaren.
  • Du måste ha fyllt 20 år vid ansökningstillfället och får inte hinna fylla 70 år innan lånet löper ut.

Om du har fler frågor om kreditbedömningen som du inte finner svar på här, är du varmt välkommen att kontakta vår kundservice.

Ansök idag

Fast, låg ränta
Inga dolda avgifter
Enkelt och bekvämt