Penningtvätt

Penningtvätt handlar om brottslig verksamhet, om hur någon med hjälp av olika transaktioner får pengar att se ut som att de är hederligt förvärvade. Det finns även personer som vill låna eller låna ut pengar i syfte att samla in och ta emot pengar som ska användas för att finansiera terrorism.

Som Betalningsinstitut är det Broccs skyldighet att säkerställa att vår verksamhet inte används för ovannämnda ändamål och att även i övrigt försöka att förhindra finansiering av terrorism. Därför ställer vi frågor.

Brocc måste alltid göra en bedömning av risken för att utnyttjas för penningtvätt. Därför måste vi ha god kunskap om dig, dina affärer och löpande följa dina transaktioner. Det är därför vi genomför ett antal kontroller för att bland annat säkerställa din identitet, ifall du är en person i politisk utsatt ställning (PEP) och för företag: vem som är verklig huvudman.

Kontrollerna utförs när du registrerar dig för ett sparande eller för att låna pengar hos oss. Om vi inte får svar som gör oss trygga är det vår plikt att inte utföra tjänsten.

Mer information hittar du på www.fi.se/penningtvatt eller www.penningtvatt.se