Swedish Investors Club

Bli din egen bank och höj räntan

Swedish Investors Club

Här erbjuds SICs medlemmar rabatterad serviceavgift om 1,4% (sänkning från 1,8%). Rabatten gäller för investeringar om 100 000 kr eller mer.