Så tolkar du din portfölj

Hur fungerar utlåningen?

Så fort du satt in pengar på ditt Brocc-konto börjar pengarna lånas ut till kreditvärdiga personer i Sverige. Normalt sett tar det ca 30 dagar innan alla pengar fördelats ut på lån. Låntagarna betalar via autogiro som dras den 26:e varje månad. När dina pengar lånats ut upparbetas ränta som betalas ut nästkommande månad tillsammans med amorteringar. 

Exempelportföljen på bilden visar bland annat hur ”Mina sidor” kan se ut. Här kan du se hur din avkastning växt sedan start, årsavkastningen, vem du lånar ut dina pengar till, fördelning över riskklasser samt kommande återbetalningar. Nedanför kan du läsa mer om hur de olika stegen i en återbetalningsprocess ser ut.

Vad betyder de olika stegen?

Aktiva

När det står att dina låntagare är aktiva betyder det att dessa låntagare följer den avtalade betalningsplanen och betalar sina lån i tid, utan dröjsmål. Normalt sätt bör man i mogen portfölj förvänta sig att ca 80-85% av lånen har en aktiv status. 

Påminnelse

När låntagaren fått en påminnelse betyder det att kunden är sen med den senaste betalningen. Det kan hända alla ibland. När detta händer söker vi därför alltid kunden via telefonsamtal och sms för att vänligt påminna om betalningen. Om betalningen däremot fortsätter vara obetald skickar vi den vidare till inkassobolaget Lowell som i sin tur skickar ut påminnelser till kunden om betalningen, cirka 5 bankdagar efter förfallodag. Normalt sätt bör man i mogen portfölj förvänta sig att ca 15-20% ligger på påminnelse och inkasso.

Inkasso

När kunden inte betalat lånet trots påminnelser skickas ett inkassokrav till kunden om betalning från inkassobolaget Lowell (tidgare Lindorff). Innan förfallodag ringer Lowell till dessa kunder för att påminna och uppmana till betalning.
 
Vi har valt att ha ett relativt snabbt förfarande där vi skickar ärenden till inkasso redan efter 18 dagar. Anledningen till det är att därigenom minska antalet slutliga kreditförluster. Det snabba förfarandet gör att en portfölj hos Brocc kommer att ha relativt fler ärenden på inkasso då ett lån får den statusen redan efter 18 dagar.

Uppsagt

Uppsagt lån betyder att en kund har 3 stycken obetalda månadsaviseringar och fått ett uppsägningsbrev men ännu ej betalat.
 
Innan uppsägningsbrevet skickas kontaktar vi kunden för att uppmana om betalning eller avbetalningsplan. Vi informerar om att ett uppsägningsbrev kommer skickas och vad det innebär för personen.
 
Innan uppsägningsbrevet förfaller till betalning kontaktar vi alltid kunden för att informera om att vi kommer skicka ett betalningsföreläggande till KFM (Kronofogdemyndigheten). 
Lånet skickas sedan till KFM för betalningsföreläggande där de utreder utmätningsbara tillgångar. Denna utredning kan ta upp till 6 månader. Antingen finns utmätningsbara tillgångar, ofta i form av löneutmätning, eller så saknas utmätningsbara tillgångar och lånet skickas då till efterbevakningen hos inkassobolaget. Normalt sätt bör man i mogen portfölj förvänta sig att ca 4-8% ligger som uppsagt. 
 

Nedskrivna

Om KFM kommer fram till att det inte finns några utmätningsbara tillgångar så blir lånet nedskrivet. Det är först när lånet är nedskrivet som en konstaterad kreditförlust uppstår.

Vilka lånar jag ut till?

Vi beviljar lån till kreditvärdiga låntagare i från hela Sverige. De som ansöker om lån via oss är privatpersoner som lånar till att köpa en bil, renovera huset, landstället eller för att lösa gamla dyra krediter och på sätt sänka sin månadskostnad. 

Låntagarna har fast inkomst och är vanligen löntagare i åldern 30-50 år med ett genomsnitt på 43 år. De tjänar i snitt 354 000 kr per år och är oftast gifta eller sambo. De äger sin egen bostad i lägre utsträckning (35 %) än genomsnittet i Sverige.

Vad händer vid en lågkonjunktur?

En av de stora fördelarna med utlåning till svenska privatpersoner är att svängningarna tenderar att vara betydligt mindre än svängningarna på börsen. Vid en djup nedgång kan dock alla tillgångsslag påverkas. Senast Sverige hade en riktigt djup lågkonjunktur var i början av 90-talet. Under denna kris gick nästan en fjärdedel av alla svenska företag i konkurs medan ”bara” ett par tusen privatpersoner gjorde detsamma.

Vid en eventuell djup kris är vår bedömning att lån till kreditvärdiga svenska privatpersoner med fast inkomst har en betydligt bättre beständighet än andra tillgångsslag som exempelvis aktier eller företagslån. Vilket gör investeringar hos Brocc till en stabil investeringsform med en hög avkastning i förhållande till den låga risken.

Tveka inte att höra av dig om du har frågor om dina investeringar hos oss. Ring 08-50 12 15 80 eller maila help@brocc.se för snabbt svar.