Tryggt sparande

Riskspridning av din investering

Brocc fördelar ditt kapital på flera olika lån. Redan vid en insättning på 10 000 kronor fördelas ditt kapital jämnt på minst 40 olika lån och vid en insättning på 1 000 000 fördelas kapitalet på minst 100 olika lån. På så sätt riskerar du inte att bli av med hela ditt kapital i det fall att en person inte klarar sina återbetalningar.

En ytterligare positiv effekt av att du har många låntagare i din portfölj är att om en låntagare inte skulle kunna betala tillbaka sitt lån så täcker övriga låntagares räntebetalningar den eventuella förlusten.

Backup-tjänster

Du äger dina egna låneandelar och när de inte är utlånade är de separerade på ett klientmedelskonto hos Handelsbanken. Det betyder att om Brocc inte skulle kunna driva sin verksamhet vidare så är ditt ägande i lånen säkert. För att du ska känna dig trygg i att administrationen av din investering fortgår oavsett vad som händer med Brocc har vi ett backup-avtal med kredithanteringsföretaget Lindorff.

En säker och trygg kreditbedömning

Brocc utför alltid en ansvarsfull kreditbedömning och beviljar krediter endast till de som har goda marginaler och förutsättningar att hantera sina lån. Syftet är ej att expandera kreditgivning till nya grupper utan att ge bättre villkor till dem som redan har lån. Kreditbedömningen av låntagarna sker i tre steg:

1. Låneansökning

Låneansökningar kommer in via vår egna hemsida eller lånejämförelsesidor där svenska privatpersoner kan jämföra räntorna på lån.

2. Granskning

Låneansökningar granskas, risk-klassas och tilldelas en ränta med hjälp av UC (upplysningscentralen) och manuell granskning av erfarna handläggare. Vi tar alltid en fullständig UC på alla våra låntagare där vi kan se detaljerar kredithistorik och skuldsättningsgrad. I första skedet sker en automatisk filtrering av låneansökningarna och i andra steget genomförs en manuell genomgång. Endast låntagare som uppfyller nedan minimikrav har möjlighet att få sin kreditansökan godkänd:

Endast kreditvärdiga låntagare (inga kreditanmärkningar)
Fast inkomst under längre tid och bosatta i Sverige
Levnadsomkostnadskalkyl (KALP) med god marginal – man ska ha råd att betala sina lån!

3. Accept av låneansökningar

Ca 30% av låneansökningarna godkänns
Accepterade ansökningar risk-klassas och tilldelas en ränta utifrån risken
Innan pengar betalas ut dubbelkollar Brocc med Kronofogdemyndigheten ytterligare en gång för att säkerställa att inga ärenden inkommit utan att de blivit registrerade

Avkastning & Risk

Vi bygger vår verksamhet på transparens och öppenhet. Nedan finner du målavkastning samt risk i de olika riskklasserna.

En låntagare som ansöker om ett lån tilldelas en kreditklass utifrån vår bedömning av låntagarens återbetalningsförmåga. Kreditklass A har lägst risk och ränta och kreditklass F har högst risk och ränta. Vi analyserar noggrant alla låneansökningar samt godkänner och publicerar endast de med tillräckligt god återbetalningsförmåga.

*Målavkastning per riskklass över tid och efter återvinningar i en portfölj innehållande minst 40 st lån med den angivna räntan.

**Maximal estimerad variation över tid per riskklass i en portfölj innehållande minst 40 st lån med den angivna räntan.

Påminnelsehantering

Brocc tjänar inte pengar på dröjsmålsavgifter. Vi försöker hjälpa våra lånekunder att betala i tid genom påminnelser och sms. Det gör att påminnelsegraderna väsentligt skiljer sig åt jämfört med många andra låneinstitut.

Normal påminnelsegrad: 10-15%
Brocc påminnelsegrad: 5-7%

Om låntagaren ändå får betalningssvårigheter hjälper Brocc till för att minimera risken att ärendet hamnar hos Kronofogden.