Vår värdegrund

Vårt mål är att skapa en rättvisare finansbransch. Möjligheten att kunna utmana, omfördela och därmed ge bättre villkor till alla är det som driver Brocc och oss som jobbar här. VI vill vara en förebild för ansvarsfullt företagande, konsekvent agerande och rättivs behandlig av alla kunder.

Jonathan Klein, VD

”Vi vill förändra finansbranschen och ge konsumenterna större makt att påverka och göra medvetna val. Då är det viktigt att vi har intressegemenskap med alla våra kunder och inte profitera på affärer som inte skapar värde för dem”, Jonathan Klein, vd.

Våra riktlinjer för rättvisa affärer

En grundläggande och självklar regel är att vi och våra anställda följer de lagar och föreskrifter som på olika sätt reglerar verksamheten.

Vårt syfte är inte att expandera kreditgivning till nya grupper, vi vill helt enkelt ge bättre villkor till dem som redan finns där.

Vi beviljar endast lån till kreditvärdiga låntagare i Sverige som har förutsättningarna att återbetala lån inom avtalad löptid. Våra kredithandläggare utgår från varje persons individuella ekonomiska situation och förutsättningar.

Vi profiterar inte på kunder som hamnar i dröjsmål med betalningar. Våra kredithandläggare hjälper istället kunderna i möjligaste mån att betala fakturor och i tid genom påminnelser innan avgifter för inkasso etc. uppstår.

Vi sätter rättvisa räntor och har intressegemenskap med våra kunder. Våra intäkter uppstår bara ifrån affärer som är bra för våra kunder. Med detta menas att vi inte sätter högre räntor än vad som kan anses skäligt utifrån en enskild kunds kreditvärdighet samt att våra intäkter uppstår ifrån affärer som är bra för våra kunder.